Наказом Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» затверджено нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації, які почнуть діяти з 1 червня 2020 року.

Замість нинішніх 24-х форм заяв з 1 червня 2020 року буде використовуватися лише 9 – вони згруповані за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії.

Бланки форм можна завантажити тут:

Ф9_Державна_реєстрація_всеукраїнського_статусу_ГО

Ф8_Державна_реєстрація_символіки_громадського_формування

Ф7_Державна_реєстрація_громадського_формування_без_статусу_ЮО

Ф6_Підтвердження_відомостей_про_кінцевого_бенефіціарного_власника

Ф5_Державна_реєстрація_відокремленого_підрозділу_ЮО

Ф3_Державна_реєстрація_ЮО_органу_влади

Ф2_Державна_реєстрації_ЮО_крім_громадських_формувань_та_органів

Ф1_Державна реєстрація ФОП

Відтепер, незалежно від дій, які необхідно провести (державна реєстрація створення, реєстрація будь-яких змін чи припинення ТОВ)  завжди подається одна затверджена форма заяви.

Основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи заповнюються та в подальшому оновлюються виключно у разі наявності серед засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;

6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації юридичної особи заповнюються виключно у разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв’язку з певними змінами відомостей про таких кінцевих бенефіціарних власників;

7) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем).

Приклад заповнення форми можна завантажити тут:

Ф2_Приклад_Зміни_до_відомостей_про_ЮО

Ф2_Приклад_Припинення ЮО

Ф2_Приклад_Реєстрація ЮО

Ф1_Приклад_Зміни_до_відомостей_про_ФОП

Ф1_Приклад_Припинення ФОП

Ф1_Приклад_Реєстрація ФОП

Звертаємо увагу, що відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи подають та в подальшому оновлюють усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій. 

Увага! Подання заяв в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій здійснюється з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв. Іншими словами, з 1 червня 2020 року заяви у зазначеній частині «не працюватимуть» – потрібно дочекатися спеціального оголошення Мін’юсту. До появи такого оголошення як і раніше, у разі виявлення заявником бажання обрати спрощену систему оподаткування та/або зареєструватися платником податку на додану вартість та/або включитися до Реєстру неприбуткових установ та організацій слід подавати окрему реєстраційну заяву.

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про номер телефону та/або адресу електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юридичної особи буде здійснюватися після доопрацювання програмних засобів цього реєстру.

Джерело: https://minjust.gov.ua/