Мінфін затвердив форму структури власності юридичних осіб

Нарешті Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

Нагадаємо, Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку подаватись державному реєстратору.

Мінфін розробив та видав наказ від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021 року за № 768/36390. Наказ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

Тож, Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

У структурі власності потрібно зазначити:

✅розмір участі кожного з власників;

✅ вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

✅ опис здійснення та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.

У разі якщо відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чітко не відстежуються за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (наприклад, якщо засновником є нерезидент), до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують такий вирішальний вплив.

Зразки складання схематичного зображення структури власності можна завантажити за цими посиланнями

➡️ на нашому сайті або

➡️ на офіційному веб-сайті Мінфіну .

ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

Законом України від 06 грудня 2019 року №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі за текстом – Закону Про запобігання та протидію легалізації доходів) завдано дуже багато переживань та суперечностей суб’єктам підприємницької діяльності і не тільки, оскільки вносить зміни до низки нормативно-правових актів, в тому числі й до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». У цій статті ми детально розглянемо що зміниться 28 квітня 2020 року для юридичних осіб.

По-перше, визначимось із тим, що ж таке законодавець називає кінцевим бенефіціарним власником. Відповідно до ст. 1 – Закону Про запобігання та протидію легалізації доходів кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб (якщо коротко).

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Розглянемо на прикладі.

ТОВ «ОКЕАН» має учасників: ТОВ «МОРЕ» (що володіє 50% статутного капіталу), ТОВ «РІЧКА» (що володіє 30% статутного капіталу), ТОВ «ОЗІРЦЕ» (що володіє 10% статутного капіталу) та фізичну особу Рибка О.О. (що володіє 10% статутного капіталу). Учасники ТОВ «ОЗІРЦЕ» та Рибка О.О. не мають вирішального впливу на ТОВ «ОКЕАН», оскільки їх частка становить менше 25 відсотків. Залишились ТОВ «МОРЕ» і ТОВ «РІЧКА». У ТОВ «МОРЕ» єдиним учасником є фізична особа Краб Г.Г. У ТОВ «РІЧКА» два учасники, що володіють по 50% кожен: фізична особа Рак В.В. та фізична особа Щука Л.Л.

Тож, ТОВ «ОКЕАН» має зареєструвати у ЄДР кінцевими бенефіціарними власниками: Краб Г.Г., Рак В.В. і Щука Л.Л.

По-друге, законодавець зобов’язує державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій (за винятком припинення) щодо юридичної особи у разі подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника здійснювати перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

По-третє, введено адміністративну відповідальність: змінили редакцію ч. 6 ст. 166-11 КУпАП, згідно з якої за неподання / несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про КБВ або про його відсутність або документів для підтвердження відомостей про КБВ загрожуватиме накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) у розмірі від 1 до 3 тис. нмдг (17 000 — 51 000 грн).

Частина 22 статті 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на юридичні особи покладено обов’язок підтримувати інформацію про КБВ в актуальному стані – оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, а у разі відсутності таких змін – повідомляти реєстратора про це щорічно протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення юридичної особи.

При проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, заявник зобов’язується також повідомляти і про наявність чи відсутність змін у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Структура власності – це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

До слова, наразі законом не врегульовано процедуру повідомлення державним реєстратором про несвоєчасність чи не подачу відомостей про КБВ, а також складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноваженою на те особою Міністерства юстиції.

По-четверте, оновлено перелік юридичних осіб, яким не потрібно подавати відомості про КБВ. Тепер це: політичні партії та їх структурні утворення, професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілок та їх об’єднання, творчі спілки та їх місцеві осередки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування і їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Громадським організаціям також немає потреби вносити відомості про КБВ, оскільки, по-перше, у громадських організаціях засновниками можуть бути виключно фізичні особи, а згідно ст. 7 Закону України «Про громадські об’єднання» повноваження засновника громадського об’єднання закінчується після державної реєстрації ГО. Надалі всі засновники стають звичайними членами організації. Крім цього, член в громадській організації має лише 1 голос, а членство починається і припиняться тільки за заявою і не потребує внесення такої інформації у ЄДР.

Проте, у громадських спілках засновниками є юридичні особи, в тому числі й нерезиденти. Ч.7 статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» на них покладено обов’язок зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Тож, можна дійти висновку, що для державної реєстрації створення громадської спілки потрібно подавати документи, що підтверджують реєстрацію засновника — юридичну особу-нерезидента в країні її місцезнаходження.

Увага! Положення щодо неподання інформації про КБВ у разі, якщо засновником (учасником) юридичної особи є виключно фізична особа, яка є КБВ такої юридичної особи, виключено із Закону про держ.реєстрацію.

Що потрібно подавати? При подачі документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (за виключенням припинення), окрім документів, що передбачають первинну реєстрацію чи зміни, подаються також документи, що підтверджують відомості про КБВ, а саме:

 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження, — у разі, якщо засновником є юридична особа — нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не містить обмежень щодо строку дії документа, який підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, який посвідчує особу, що є КБВ.

Які сторінки паспорту подаються? Нотаріально засвідчуються та подаються державному реєстратору сторінки документу, що посвідчує особу КБВ, на яких зазначено: назву документа, його серію та номер, ким виданий, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника, дата народження, країна громадянства, а також місце проживання.

Коли подавати і скільки це коштує? Найближчим часом необхідно буде подати впродовж 3 місяців після набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Надалі – щорічно, впродовж 14 днів після дати державної реєстрації створення, а також впродовж 30 робочих днів після зміни у структурі власності чи зміни кінцевого бенефіціарного власника.

Повторимось, що при подачі державному реєстратору юридичними особами документів для внесення будь-яких змін у ЄДРЮОФОПГФ, заявник повинен повідомити державного реєстратора про відсутність змін щодо структури власності та КБВ, і у цьому разі документи для підтвердження КБВ не подаються або про наявність змін у структурі власності чи КБВ – з подачею відповідних документів.

При внесенні до реєстру тільки відомостей про структуру власності та КБВ адміністрований збір не справляється.

 

Наталія БЛАГА,

Директор, співвласник Бюро Реєстрації.

Как зарегистрировать ООО

как зарегистрировать ООО

Начался новый 2019 год, а значит – пришло время начать полноценную реализацию давно запланированных идей. Поэтому если Вы хотели начать свой бизнес, то не нужно этого откладывать. И в нашей сегодняшней публикации мы расскажем Вам как это сделать.

Перед тем, как приступить к осуществлению своих бизнес-планов, следует понять, что любой бизнес нужно правильно зарегистрировать. Поэтому сначала Вы должны определиться с организационно-правовой формой своего бизнеса.

Нашим клиентам мы настоятельно рекомендуем выбирать для ведения бизнеса общество с ограниченной ответственностью – ООО. На сегодня это самая оптимальная форма для осуществления предпринимательской деятельности в Украине и самая популярная форма коммерческого предприятия. И сейчас мы вам расскажем, как зарегистрировать ООО.

Семь шагов для регистрации ООО

Чтобы открыть ООО Вам придется осуществить следующие семь шагов:

 1. Придумать название и определить виды деятельности ООО;
 2. Обратиться в юридическую компанию, которая специализируется на регистрации бизнеса;
 3. Юристы подготовят все необходимые документы, в том числе устав ООО, а также подберут для Вас КВЭДы и оптимальную форму налогообложения;
 4. После подготовки документов, устав ООО и доверенность на регистрацию обязательно заверяются у нотариуса;
 5. Заверенные документы подаются юристом государственному регистратору;
 6. После процедуры регистрации в ГФС (налоговая) подается уведомление о принятом работнике;
 7. ООО ставится на учет в органе статистики.

По прохождении всех этих этапов Вы получаете на руки готовые документы и можете официально работать. Отметим, что процедура лишь на первый взгляд кажется сложной, но на самом деле все достаточно просто, тем более, что все этапы будет осуществлять квалифицированный специалист.

Вас может смутить, что при регистрации ООО обязательно нужно обращаться в юридическую компанию. Однако это четко регулируется Законом. Действительно, до середины 2018 года ООО можно было зарегистрировать самостоятельно, скачав с сайта Минюста шаблонную модель устава. Но после принятия Закона об ООО, все требования к уставам изменились – они должны быть сугубо индивидуальными, нешаблонными и строго соответствовать закону. Как следствие, зарегистрировать ООО теперь можно только с помощью юриста, который сможет правильно составить устав ООО (на стоимость регистрации ООО это не особо влияет).

Как зарегистрировать ООО – нюансы процедуры

Составление устава относится к наиболее серьезным моментам, поскольку он является ключевым учредительным документом ООО и его всегда тщательно проверяют государственные регистраторы. Также особого внимания заслуживает визит в налоговую, почти обязательным атрибутом которого будет длинная очередь к инспектору. Но это уже техническая деталь, к которой Вы отношения иметь не будете – юрист занимающийся регистрацией сам отвезет документы в налоговую.

Если планируете начинать свой бизнес – не откладывайте, давайте начинать работу!

Смена адреса ООО без изменения устава

Смена устава Харьков

Один из самых распространенных вопросов, с которыми к нам обращаются предприниматели звучит так: а обязательно ли при смене юридического адреса ООО менять устав предприятия? Или же есть какие-либо возможности избежать дорогостоящей и сложной (в подготовительном плане) процедуры замены устава? И хотя мы уже обращались к этому вопросу в наших статьях (например, смотрите здесь), однако решили еще раз вернуться к данной теме.

Итак, смена адреса ООО без изменения устава – как это сделать? Практика современного деловодства документов ООО свидетельствует, что устав общества с ограниченной ответственностью при смене адреса ООО менять нужно только в одном случае – когда юридический адрес компании внесен в ее устав. Если же адрес в уставе ООО не фигурирует, то следовательно, никакой необходимости в смене устава нет. И все, выдумывать здесь ничего не нужно.

Многие бизнесмены пропустили одну важную информацию. Принятый в 2018 году закон про ООО не требует, чтобы информация про юридический адрес фирмы была включена в устав. А значит, и вносить ее туда не следует, только по желанию учредителя. Со своей стороны мы ни в коем случае не советуем вставлять в устав данные о юрадресе – тогда не нужно будет менять его при каждом переезде ООО на новое место. Такой подход серьезно облегчит жизнь учредителям ООО (так как менять устав после каждого переезда фирмы такое себе удовольствие), а также снизит нагрузку на государственный бюрократический аппарат.

Чем мы можем помочь при смене юрадреса или устава?

Компания «Бюро регистрации» предлагает бизнесу следующее услуги по указанной тематике:

 1. Всестороння консультационная поддержка по всем аспектам законодательства;
 2. Подбор надежного юридического адреса в Харькове;
 3. Регистрация юридического адреса;
 4. Приведение устава ООО к нормам закона про ООО;
 5. Составление учредительных документов, протоколов собраний учредителя и тому подобного;
 6. Официальное проведение регистрационных действий по смене устава у государственного регистратора.

Обратите внимание, что все эти услуги мы оказываем комплексно, то есть взявшись за ее выполнение, мы гарантированно доведем задачу до выигрышного результата. Мы стоим на страже ваших интересов, всесторонне поддерживая ваше предприятие в правовом поле и помогая вести бизнес.

И главный вывод из всего этого – не усложняйте себе жизнь, не включайте информацию про юрадрес в устав своей компании.

Смена юридического адреса ООО в уставе предприятия

Смена устава Харьков

Неизбежным следствием намерения поменять юридический адрес предприятия, станут вопросы: что делать с его учредительными документами? Подлежат ли они обязательной замене? Сколько это стоит и как долго времени займет? Давайте попробуем разобраться с этими вопросами.

Если вы меняете юрадрес, то сначала посмотрите, фигурирует ли он в действующей версии устава. Принятый в 2018 году закон существенно снизил количество информации, которая обязательно должна включаться в устав. Поэтому, если вы уже привели свой устав в соответствие с законом, то данная информация там может и не находиться. И в принципе, только вам решать – помещать новый адрес в устав или же не делать этого. Например, мы советуем второй вариант, поскольку менять устав после каждой смены юридического адреса очень сомнительная радость. Однако обстоятельства бывают разными и иногда учредители настаивают на размещение в уставе данных юрадреса. А значит, смена юридического адреса ООО в уставе станет неизбежной.

Внесение изменений в устав

Как происходит смена устава ООО? Алгоритм здесь очень простой.

 1. Анализ: анализируются те изменения, которые вносятся в устав. Правда, в нашем случае особо анализировать нечего, ведь это данные про новый юрадрес;
 2. Оформление: решение о смене устава принимается на сборах участников ООО и фиксируется в протоколе;
 3. Внесение: юрист правильно вносит в устав требуемую информацию;
 4. Заверение: устав в новой редакции подлежит заверению у нотариуса (частного или государственного, без разницы);
 5. Подача: документы подаются в регистрационную службу;
 6. Фиксация: после процедуры регистрации вы получаете на сохранение документы, подтверждающие изменение.

Для госрегистраторов смена устава ООО – это рутинная процедура. Обычно ее осуществляют за срок до трех рабочих дней. Еще один день вам потребуется для подготовки устава в новой версии. То есть в сумме получаем четыре рабочих дня максимум.

Стоимость услуги состоит из гонорара юриста, который правильно вносит в устав все изменения, заверение у нотариуса и уплаты обязательной госпошлины в сумме 550 гривен.

Итак, как видите, при смене адреса устав менять совсем не обязательно. Но если вы все же хотите это сделать, то отнеситесь к этому ответственно. Все уставы должны в четкости соответствовать нормам закона, поэтому лучше пусть изменениями устава занимается квалифицированный юрист, знающий закон и имеющий опыт в подобных делах.

Также смотрите здесь.

Устав ООО – смена адреса: какая взаимосвязь между ними?

Смена устава Харьков

При открытии своего бизнеса, предпринимателю, среди множества прочих вопросов, нужно также определиться и с юридическим адресом своего предприятия. Этот адрес нужен для фигурирования в официальных документах и для совершения корреспонденции с различными государственными структурами.

Исходя из нашего опыта, мы не рекомендуем открывать юрадрес в:

 1. Место массовой регистрации (иногда чревато репутационными потерями);
 2. Арендованная недвижимость;
 3. Жилые помещения (закон формально это запрещает, но, тем не менее, в Украине такое практикуется сплошь и рядом).

Поэтому при подборе юрадреса (если у вас нет своего офиса), то лучше всего воспользоваться услугами юридических компаний, которые смогут подобрать вам полностью надежный юридический адрес.

Нужно ли поменять устав ООО при смене юрадреса

Взаимосвязь между фигурантами популярного запроса устав ООО смена адреса сегодня весьма мала. Закон разрешает не включать в устав субъекта хозяйствования данных о юридическом адресе предприятия. А значит, при смене последнего устав замене или редактированию не подлежит. Но, вот что придется менять обязательно, так это:

 1. свидетельство о государственной регистрации вашей компании;
 2. свидетельство плательщика НДС (при наличии такового).

Если же информация о юрадреса по какой-либо причине была включена в устав фирмы, то смена первого, автоматически повлечет за собой замену второго. В подобной ситуации мы рекомендуем больше не включать юрадрес в устав ООО – тогда все последующие смены адреса обойдутся без хлопотной и дорогостоящей замены устава. То есть, вся процедура для вам будет разовой, что очень удобно.

Итак, для замены устава в этой ситуации будет нужно предпринять следующее:

 1. Орган управления ООО примет решение о смене юрадреса компании. Это постановление оформляется протоколом;
 2. В действующий устав вносятся необходимые правки. Обратите внимание, что устав в таком случае должен соответствовать закону про ООО;
 3. Новая версия устава заверяется нотариусом и подается государственному регистратору.

Особенностью данной процедуры является практически необходимая для ее правильного осуществления помощь юриста, который квалифицированно знает закон про ООО, а значит – быстро внесет в устав все нужные правки и уберет оттуда все несоответствующие закону пункты. Устав с ошибками не будет принят регистратором, его придется переделывать и заново заверять у нотариуса.

Поэтому лучше сразу сделать один раз и качественно, чем потом несколько раз переделывать и терять время и деньги.

Смена редакции устава — что изменилось в 2018 году?

Смена устава Харьков

Следствием серьезных структурных, кадровых и даже текущих изменений в жизни любой коммерческой компании, является необходимость изменения устава предприятия. Это происходит потому, что сейчас устав является основным учредительным документом субъекта хозяйствования, отражающим все аспекты функционирования предприятия. А значит – он должен отражать реальное положение дел.

Хорошей новостью сегодня является то, что внедрение в украинское правовое поле норм нового закона про ООО, существенно упростили требования к уставам предприятий. Например, если раньше в уставе обязательно содержалась практически вся информация, включительно с юрадресом и размером уставного капитала, то теперь все это размещать в нем совсем необязательно. Теперь в уставе непременно должна фигурировать лишь следующая информация:

 1. Название компании;
 2. Органы управления, их полномочия и как они принимают решения;
 3. Порядок входа и выхода участников из общества.

Все остальное – сугубо на усмотрение учредителей (если только закону не противоречит).

Данное нововведение действительно облегчило жизнь бизнесу, поскольку резко сократило причины по которым устав приходилось менять. Тем не менее, сегодня смена редакции устава часто зависит от наполнения документа и времени, когда он был составлен.

Причины поменять устав

Главной причиной смены уставов в 2018 году (и рискнем спрогнозировать, что и в первой половине 2019 года), является необходимость привести уставы в соответствие с нормами закона про ООО. Сделать это нужно до 17 июня 2019 года. После этой даты, все не приведенные в соответствие с законом уставы, автоматически станут недействительными. Для такой смены предпринимателям понадобится помощь юриста, поскольку самостоятельно определить, что закону соответствует, а что нет – они навряд ли смогут. Поэтому разовая помощь юриста существенно сэкономит время и деньги на вероятную последующую переделку (или даже переделки) ключевого документа компании.

Второй причиной побуждающих менять устав, являются упомянутые изменения в компании. Если подлежащие замене пункты включены в устав (например, юрадрес), то значит при переезде фирмы – устав придется менять. При этом, мы всегда рекомендуем не включать больше в устав информацию, которую закон разрешает туда не размещать.

В итоге, для полноценной и качественной смены устава Вам потребуется помощь юриста. Сейчас только юристы имеют необходимую квалификацию, которая открывает им возможность быстро и четко выполнить поставленную задачу. И буквально через 3-4 рабочих дня редакция вашего устава будет изменена.

Изменения в уставе – смена адреса: самые часто задаваемые вопросы

Смена устава Харьков

Когда компания переносит свой юридический адрес с одного места в другое, то ее владельцы задаются неизбежным вопросом – а что делать с учредительными документами фирмы? Наши юристы выделили четыре наиболее часто повторяющихся вопроса связанных с задачей изменения в уставе смена адреса, на которые мы попробуем дать исчерпывающие ответы. Итак:

Вопрос 1. Мы меняем юридический адрес, должны ли мы при этом поменять устав нашей компании?

Ответ: Сегодня закон не требует обязательной фиксации юридического адреса в учредительных документах субъекта хозяйствования. Однако если прежний юрадрес ранее уже был включен в устав, то его изменение автоматически означает необходимость смены устава. В противном случае устав будет считаться содержащим фиктивную информацию, а значит – в итоге он будет признан недействительным. Следовательно, менять его нужно. При этом мы настоятельно советуем не включать в новую редакцию устава данных о новом юрадресе (так как закон этого не требует, а смена устава при каждом переезде компании «удовольствие» более чем сомнительное). И, если ваш устав уже был приведен к нормам закона про ООО, с исключением из него данной информации, то волноваться вам нечего – смене он не подлежит.

Вопрос 2. Сколько стоит поменять устав при смене юарадреса?

Ответ: за услугу регистрации взимается обязательный госсбор в сумме 550 гривен. Кроме этого, нужно будет оплатить услуги нотариуса, поскольку устав обязательно должен быть нотариально заверен.

Вопрос 3. Могу ли я поменять устав самостоятельно?

Ответ: Теоретически – да, практически – это мало реально. Дело в том, что после принятия нового закона про ООО, устав каждой компании сугубо индивидуален. И теперь уже нельзя скачать в интернете шаблонный «модельный устав», и пользоваться им как своим. Сейчас только юрист может правильно составить устав, чтобы он точно соответствовал букве закона. Если у вас нет подобного опыта, то тогда смена устава растянется в сроках, и в добавок приведет к финансовым потерям (так как, каждую измененную версию нужно будет заново заверять у нотариуса).

Вопрос 4. Как долго будут менять устав?

Ответ: Обычные сроки – 3-4 рабочих дня. Но иногда возможны нюансы.

Сменить устав ООО с помощью юриста

Как вы увидели, самым оптимальным решением будет обратиться в юридическую компанию, которая занимается регистрациями бизнеса. Мы готовы быстро и эффективно взяться за решение поставленной задачи и помочь вам со сменой устава!

Смена учредителя – устав ООО подлежит замене?

Смена устава Харьков

Одной из самых распространенных в украинском бизнес-поле причин для замены устава коммерческого предприятия, является смена учредителя ООО. Основания для этого могут быть разными, например, принудительная отставка действующего учредителя большинством голосов участников. Или же, прежний учредитель продал свою долю новому, хочет уйти на покой или вообще умер. Характерно, что в схожей ситуации участники ООО озабочены тем, чтобы замена произошла правильно, дабы потом избежать претензий со стороны предыдущего учредителя (или его наследников). Поэтому ответственные люди в такой ситуации обращаются за помощью в специализированные юридические компании, как наша, чтобы гарантированно обезопасить себя от проблем в будущем.

Нужно ли менять устав при смене руководителя ООО?

На сегодняшний день, смена учредителя устав как ООО, как таковой не затрагивает, поскольку по новому закону об ООО, информацию об участниках в учредительные документы предприятия включать не обязательно. Но если в них уже фигурировала аналогичная информация (а скорее всего так оно и есть), то значит также придется проводить их замену. Хорошая новость в том, что обе эти процедуры можно совместить и выполнить одновременно.

Итак, что же сделает юрист в подобной ситуации.

 1. Соберет и изучит документы (список требуемых документов, а также дополнительная информация по вопросу смены учредителя ООО смотрите здесь).
 2. Организует собрание участников ООО, которое вынесет требуемое решение, и составит протокол собрания, который является официальным документом.
 3. Подготовит новую редакцию устава вашего предприятия с учетом всех изменений. Если речь идет о приведении устава к действующим нормам закона, то мы не советуем вам включать информацию об учредителях в устав (в любом случае, это на ваше усмотрение и решение принимать вам);
 4. Новый устав заверяется у нотариуса;
 5. Заверенный по всем правилам устав подается в государственную регистрационную службу, где его проверяют чиновники и официально оформляют измененный устав;
 6. Вы получаете в руки пакет документов, свидетельствующий о проведенных изменениях.

По нашему опыту, сама юридическая составляющая процедуры замены учредителя и устава занимает 3-4 рабочих дня. Поэтому воспользуйтесь профессиональными услугами, чтобы сохранить время, деньги, и главное – гарантировать спокойствие свое и своих партнеров. Удачи вам в бизнесе!

Изменение устава организации – общественной и некоммерческой

Смена устава Харьков

В жизни любой общественной организации рано или поздно наступает момент, когда нужно вносить изменения в ее учредительные документы. Чаще всего это происходит после определенных изменений законодательства. Например, в 2017 году все общественные организации Украины были обязаны подтвердить свой неприбыльный статус (или наоборот, показать, что они прибыльные организации), что подразумевало собой изменения в уставах этих организаций. Или же, если организация хочет получить государственный грант, то значит ее устав должен полностью соответствовать требованиям закона.

Поэтому сейчас мы рассмотрим как правильно поменять устав общественной организации.

Смена устава для организаций

Для эффективного решения поставленной задачи, этим вопросом должен заниматься профессиональный юрист, знающий закон и специализирующийся на регистрационных вопросах. У опытных юристов в этой сфере уже выработан пошаговый алгоритм действий, который позволяет решать задачу действенно и быстро. Изменение устава организации сначала требует кропотливой работы с действующим уставом. В частности, наши юристы делают с ним следующее:

 1. Мы анализируем действующий устав и приводим его в соответствие с законом «Об общественных объединениях»;
 2. Упорядочиваем список участников общества;
 3. При необходимости убираем ограничения на территориальные рамки деятельности общественной организации;
 4. Поправляем пункты касающиеся источников формирования дохода организации, учитывая фактор неприбыльности;
 5. Разрабатываем и вносим в устав все требуемые законом положения, которые в уставе отсутствуют;
 6. Убираем пункты, которые уже не являются обязательными после изменений закона.

Для быстрой работы нам будут нужны от вас следующее документы:

 1. оригинал действующего устава;
 2. свидетельство о государственной регистрации (или выписка из ЕГР);
 3. копии протоколов собраний учредителей организации (если они есть, если нет, то их нужно подготовить);
 4. данные о желаемой вами сути изменений (новые участники, приведение документов в соответствие действующим законодательством и так далее).

После того, как мы закончили работу с уставом, мы также берем на себе обеспечение его государственной регистрации (без которой устав будет недействительным, а организация потеряет официальный статус).

В целом, вся подготовительная работа по уставу общественной организации у профессионалов занимает один день и еще три дня – государственная регистрация измененной версии устава. Поэтому при необходимости – смело обращайтесь!