ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

Законом України від 06 грудня 2019 року №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі за текстом – Закону Про запобігання та протидію легалізації доходів) завдано дуже багато переживань та суперечностей суб’єктам підприємницької діяльності і не тільки, оскільки вносить зміни до низки нормативно-правових актів, в тому числі й до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». У цій статті ми детально розглянемо що зміниться 28 квітня 2020 року для юридичних осіб.

По-перше, визначимось із тим, що ж таке законодавець називає кінцевим бенефіціарним власником. Відповідно до ст. 1 – Закону Про запобігання та протидію легалізації доходів кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб (якщо коротко).

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Розглянемо на прикладі.

ТОВ «ОКЕАН» має учасників: ТОВ «МОРЕ» (що володіє 50% статутного капіталу), ТОВ «РІЧКА» (що володіє 30% статутного капіталу), ТОВ «ОЗІРЦЕ» (що володіє 10% статутного капіталу) та фізичну особу Рибка О.О. (що володіє 10% статутного капіталу). Учасники ТОВ «ОЗІРЦЕ» та Рибка О.О. не мають вирішального впливу на ТОВ «ОКЕАН», оскільки їх частка становить менше 25 відсотків. Залишились ТОВ «МОРЕ» і ТОВ «РІЧКА». У ТОВ «МОРЕ» єдиним учасником є фізична особа Краб Г.Г. У ТОВ «РІЧКА» два учасники, що володіють по 50% кожен: фізична особа Рак В.В. та фізична особа Щука Л.Л.

Тож, ТОВ «ОКЕАН» має зареєструвати у ЄДР кінцевими бенефіціарними власниками: Краб Г.Г., Рак В.В. і Щука Л.Л.

По-друге, законодавець зобов’язує державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій (за винятком припинення) щодо юридичної особи у разі подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника здійснювати перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

По-третє, введено адміністративну відповідальність: змінили редакцію ч. 6 ст. 166-11 КУпАП, згідно з якої за неподання / несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про КБВ або про його відсутність або документів для підтвердження відомостей про КБВ загрожуватиме накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) у розмірі від 1 до 3 тис. нмдг (17 000 — 51 000 грн).

Частина 22 статті 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на юридичні особи покладено обов’язок підтримувати інформацію про КБВ в актуальному стані – оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, а у разі відсутності таких змін – повідомляти реєстратора про це щорічно протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення юридичної особи.

При проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, заявник зобов’язується також повідомляти і про наявність чи відсутність змін у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Структура власності – це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

До слова, наразі законом не врегульовано процедуру повідомлення державним реєстратором про несвоєчасність чи не подачу відомостей про КБВ, а також складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноваженою на те особою Міністерства юстиції.

По-четверте, оновлено перелік юридичних осіб, яким не потрібно подавати відомості про КБВ. Тепер це: політичні партії та їх структурні утворення, професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілок та їх об’єднання, творчі спілки та їх місцеві осередки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування і їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Громадським організаціям також немає потреби вносити відомості про КБВ, оскільки, по-перше, у громадських організаціях засновниками можуть бути виключно фізичні особи, а згідно ст. 7 Закону України «Про громадські об’єднання» повноваження засновника громадського об’єднання закінчується після державної реєстрації ГО. Надалі всі засновники стають звичайними членами організації. Крім цього, член в громадській організації має лише 1 голос, а членство починається і припиняться тільки за заявою і не потребує внесення такої інформації у ЄДР.

Проте, у громадських спілках засновниками є юридичні особи, в тому числі й нерезиденти. Ч.7 статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» на них покладено обов’язок зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Тож, можна дійти висновку, що для державної реєстрації створення громадської спілки потрібно подавати документи, що підтверджують реєстрацію засновника — юридичну особу-нерезидента в країні її місцезнаходження.

Увага! Положення щодо неподання інформації про КБВ у разі, якщо засновником (учасником) юридичної особи є виключно фізична особа, яка є КБВ такої юридичної особи, виключено із Закону про держ.реєстрацію.

Що потрібно подавати? При подачі документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (за виключенням припинення), окрім документів, що передбачають первинну реєстрацію чи зміни, подаються також документи, що підтверджують відомості про КБВ, а саме:

  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження, — у разі, якщо засновником є юридична особа — нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не містить обмежень щодо строку дії документа, який підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, який посвідчує особу, що є КБВ.

Які сторінки паспорту подаються? Нотаріально засвідчуються та подаються державному реєстратору сторінки документу, що посвідчує особу КБВ, на яких зазначено: назву документа, його серію та номер, ким виданий, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника, дата народження, країна громадянства, а також місце проживання.

Коли подавати і скільки це коштує? Найближчим часом необхідно буде подати впродовж 3 місяців після набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Надалі – щорічно, впродовж 14 днів після дати державної реєстрації створення, а також впродовж 30 робочих днів після зміни у структурі власності чи зміни кінцевого бенефіціарного власника.

Повторимось, що при подачі державному реєстратору юридичними особами документів для внесення будь-яких змін у ЄДРЮОФОПГФ, заявник повинен повідомити державного реєстратора про відсутність змін щодо структури власності та КБВ, і у цьому разі документи для підтвердження КБВ не подаються або про наявність змін у структурі власності чи КБВ – з подачею відповідних документів.

При внесенні до реєстру тільки відомостей про структуру власності та КБВ адміністрований збір не справляється.

 

Наталія БЛАГА,

Директор, співвласник Бюро Реєстрації.