В рамках даної послуги “Бюро реєстрації” здійснює:

  • Підготовку пакету документів, необхідних для внесення змін до відомостей про керівні органи, що містяться у ЄДР;
  • Оплату адміністративних зборів за проведення державної реєстрації;
  • Супровід державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у ЄДР про керівний орган;
  • Акт прийому-передачі замовнику виконаних робіт (документів).
  • Вартість
    1200 ₴
  • Термін
    4 робочі дні

ЗМІНА КЕРІВНОГО (ВИКОНАВЧОГО) ОРГАНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ

Не зважаючи на складність викладення процедури державної реєстрації змін до відомостей ЄДР Законом, Бюро реєстрації для надання послуги мінімізує участь клієнта у її проведенні.
Правовідносини із державної реєстрації змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр про керівні органи, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Цивільним, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Уповноважений (вищий) орган управління юридичної особи (громадського формування) своїм рішенням створюють виконавчий (керівний) орган та встановлюють його компетенцію і склад. Система управління юридичною особою (громадським формуванням) регламентується установчими документами. У них визначаються органи управління, їх функції, права й обов’язки, повноваження органів управління та окремих керівних посадових осіб (посадові інструкції). Засновниками (учасниками) юридичної особи можуть бути в будь-який час припинені або тимчасово обмежені повноваження члена виконавчого органу. Назвою виконавчого органу юридичної особи (громадського формування) відповідно до установчих документів або закону може бути «директор», «генеральний директор», «комерційний директор», «виконавчий директор», «голова правління», «президент» тощо.

Для державної реєстрації змін до відомостей про керівні органи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань необхідні наступні документи:

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру
3) документ про сплату адміністративного збору
4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника.
ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ:
1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління;
2) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру
3) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)
4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника.
Зміна керівних органів юридичної особи або громадського формування не потребує внесення змін до установчих документів, а тому є спрощеною та швидкою процедурою.