Компанія Бюро реєстрації допоможе Вам зареєструвати представництво іноземної компанії в Україні. Забезпечуємо повну підготовку та супровід реєстраційної процедури

  • Вартість
    500 у.о.*
  • Термін
    3 місяці

Реєстрація іноземного представництва

Відкриття представництва іноземної компанії в сучасних умовах є дуже популярною юридичною послугою. Чому? Представництво іноземної юридичної особи в Україні – це постійне місце діяльності, через яке нерезидент здійснює господарську діяльність чи представництво інтересів материнської компанії на території країни. Постійними представництвами прийнято вважати: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрику, майстерню, шахту, нафтову або газову свердловину, кар’єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. Оскільки зараз Україна активно прямує до Европейського союзу, реєстрація представництва іноземної компанії в Україні стає дедалі все більш актуальною справою.

Реєстрація представництва

З точки зору оптимізації оподаткування і з точки зору контролю діяльності, кращим варіантом для нової компанії на ринку стане представництво без права ведення господарської діяльності. Реєстрація представництва в цьому випадку не стане складним завданням. Представництва іноземної компанії в Україні не мають статусу юридичної особи, тому завдяки цьому необхідності у формуванні статутного капіталу немає. У випадку здійснення представництвом господарської діяльності на території України таке представництво повинно стати на облік в податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому ДФС України та отримати статус постійного представництва. Реєстрація представництва іноземної компанії зазвичай займає три місяці.

Реєстрація іноземного представництва в Україні дозволяє отримати певні пільги

У порівнянні з українськими підприємствами – резидентами, представництва мають ряд пільг, що робить відкриття представництв ще більш фінансово обґрунтованим. Наприклад, валютна виручка іноземного представництва не підлягає обов’язковій конвертації, а заробітна платня працівникам резидентам може виплачуватися у валюті. Крім того, кошти від імпортування товарів і послуг, які були отримані на банківський рахунок, можуть бути перераховані за межі України.
Акредитація представництва

Перелік документів та інформації, необхідних для реєстрації представництв іноземних компаній**

1) Для заяви про реєстрацію представництва необхідна наступна інформація (Виконується на бланку фірми, а підпис голови фірми і печатка засвідчується нотаріально в країні реєстрації материнської компанії і апостилюється):
назва фірми; адреса фірми; номер телефону, факсу; місто, в якому відкривається представництво із зазначенням його майбутньої адреси; якщо передбачається відкриття філій – вказати в яких містах України; кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві; дату заснування фірми; назва банку із зазначенням номера рахунку; сферу діяльності фірми; мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.
2) Копія Виписки з торгового реєстру країни місця розташування офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб’єкта господарської діяльності (Certificate of Incorporation). Копія цього документа повинна бути нотаріально засвідчена. Якщо в документі не вказано юридичну адресу фірми, необхідно надати офіційний документ, в якому вказана ця адреса. Документ нотаріально посвідчується відповідним чином і апостилюється.
3) Реєстрація представництв вимагає довідки з банку, де офіційно відкритий рахунок фірми, із зазначенням номера рахунку. Довідка банку надається в оригіналі, підпис банківського службовця, який видав довідку, нотаріально посвідчується (в банк слід везти нотаріуса) і апостилюється.
4) Довіреність (на конкретну особу) на здійснення представницьких функцій на території України із зазначенням повноважень представника + Довіреність на керівника Представництва (Приблизний текст Довіреності надаємо ми), завірена нотаріально в країні реєстрації материнської компанії й апостилюється.
5) Протокол (рішення) компанії-засновника про створення в Україні представництва (із зазначенням керівника представництва та адреси). Приблизний текст Протоколу надаємо ми. Протокол також засвідчується нотаріально.

* Реєстрація представництва в Україні вимагає сплату державного мита в розмірі 2500 доларів США. Це мито сплачується самостійно Клієнтом.
** Усі документи на момент подачі в Мінекономіки повинні бути не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місця розташування фірми. В інакшому випадку відкриття іноземного представництва слід відкласти, щоб підготувати документи.

Реєстрація іноземних представництв

Бюро реєстрації допоможе вам в максимально короткий термін відкрити представництво в Україні, практично в будь-якому місті.